Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
„Ośrodek Zdrowia” s.c. z siedzibą w Bielsku

(24) 261 50 31

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„PROMED” sp.j. w Zągotach

(24) 261 24 34