gmina yt

 

info tv

spis 1

 

Punkt

Konsultacyjno – Terapeutyczny

Gminny Ośrodek Kultury

w Bielsku ul. Drobińska 19 (I piętro/pok. 12A)

dr Katarzyna Olszewska

terapeuta, doradca rodzinny, mediator, pedagog

Telefon: 505-429-425 (czynny podczas dyżuru)

Godziny dyżuru:

środa

7.00-9.00 i 17.00-19.00

oraz

I-sza środa m-ca

7.00-9.00 i 14.00-19.00

Spotkania przewidują w szczególności:

- pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych /terapia pedagogiczna, trening zastępowania agresji, bajkoterapia, pomoc w bieżącym przygotowaniu do zajęć lekcyjnych/;

- kształtowanie kompetencji wychowawczych;

- wsparcie w sytuacjach przemocy w rodzinie;

-wsparcie w istniejących pozostałych problemach rodzinnych /terapia małżeńska, mediacja/;

- pomoc w wychodzeniu z choroby alkoholowej;

- terapię osób w żałobie /śmierć bliskiej osoby, utrata dziecka nienarodzonego/;

- spotkania indywidualne i grupowe /w zależności od potrzeb/.

Jeśli chcesz porozmawiać, nie wiesz, co zrobić, szukasz pomocy – PRZYJDŹ! Wizyty są bezpłatne. Zapisy telefonicznie lub osobiście w godzinach podanych wyżej.

 

Punkt

Konsultacyjno-Terapeutyczny

w Bielsku

Z A P R A S Z A

rodziców, pedagogów, nauczycieli, opiekunów, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, osoby z chorobą alkoholową oraz osoby potrzebujące wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, na bezpłatne spotkania

informacyjno – edukacyjno – terapeutyczne

z Panią Beatą Nowakowską – Kreft – psycholog

 Telefon: 505-429-425 (czynny podczas dyżuru)

 w każdy wtorek w godz. 13:00 – 17:00

w Gminnym Ośrodku Kultury

w Bielsku ul. Drobińska 19 (I piętro/pok. 12A)

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km      mikroporady   baner2 szybki PITpl logo CEIDG

         pit      Baner KAS 1

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk