Przebudowa drogi gminnej Umienino – Pęszyno

 Inwestycje 2018  Inwestycje 2018



Budowa siłowni zewnętrznej i rozbudowa placu zabaw w Bielsku

Inwestycje 2018
Remont strażnicy OSP w Goślicach

Remont strażnicy OSP w Zągotach

Inwestycje 2018
Remont strażnicy OSP w Niszczycach

Inwestycje 2018
Remont strażnicy OSP w Zagrobie

Remont świetlicy wiejskiej w Machcinie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zągoty – Cekanowo – Bielsk

Inwestycje 2018
Budowa siłowni zewnętrznych w Bielsku i Ciachcinie

 Inwestycje 2018  Inwestycje 2018
 Inwestycje 2018  Inwestycje 2018



Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk

Inwestycje 2018  Inwestycje 2018 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziedzice etap I

Przebudowa boiska przy Szkole w Bielsku

Zakup wyposażenia do OSP w Bielsku, Ciachcinie, Glinie, Goślicach i Zągotach

Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Bielsku

Remont drogi gminnej Lubiejewo- Leszczyn Księży

Remont drogi gminnej w miejscowościach Niszczyce – Zągoty

Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczyce

Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo

Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz

Remont drogi gminnej w miejscowości Umienino

Remont drogi gminnej w miejscowości Gilino – Kuchary-Jeżewo

Remont ulic Glinki i Medycznej w Bielsku