Urząd Gminy w Bielsku informuje, że od 8 kwietnia 2019r. na terenie gminy Bielsk w placówkach oświatowych rozpocznie się akcja strajkowa pracowników oświaty. Prosimy rodziców o zapewnienie opieki nad dziećmi.