Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy w deklaracji zaznaczyli, że odpady ulegające biodegradacji będą przekazywane do odbioru, informujemy, że odbió odpadów ulegających biodegradacji będzie odbywał się z dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku publicznego. Odpady zgromadzone w brązowych workach, oznaczone dami kreskowymi należy wystawiać do godz. 6.00, w terminie odbioru odpadów segregowanych. Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny jest w zakładce „Harmonogramy odbioru”.