W dniu 5 marca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Bielsk Pan Józef Jerzy Rozkosz otrzymał z rąk Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery promesę na utworzenie w Bielsku żłobka – Klubu Dziecięcego „Maluszek” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3„MALUCH+” edycja 2019. W ramach tego zadania pozyskaliśmy środki finansowe na utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Przewidywany koszt utworzenia żłobka to 1 200 000 zł z czego dofinansowanie wynosi 900 000 zł.

Promesa MALUCH+ Promesa MALUCH+