6 marca 2019r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku, ul. Medyczna 19, odbędzie się spotkanie konsultacyjne organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, skierowane do przedstawicieli biznesu, nauki, organizacji społecznych oraz jednostek samorządou terytorialnego, dotyczące Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RIS), tj. identyfikacji inteligentnej specjalizacji z uwzględnieniem stanowiska najważniejszych interesariuszy, analizy opracowań i wyników badań sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, analizy informacji z monitoringu postępów relizacji RIS oraz stwierdzonych barier.