Szanowni Mieszkańcy z terenu Gminy Bielsk i Brudzeń Duży, w związku z tym, że Związek Gmin Regionu Płockiego zawarł z firmą Remondis Spółka z o.o. umowę dzierżawy pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych/pozostałości po sortowaniu uprzejmie informujemy, że pojemniki, w które Państwa nieruchomości zostały wyposażone w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają do odwołania do Państwa użytku. Ponadto, nieruchomości, z których firma Remondis Sp. z o.o. odebrała już pojemniki, w które nieruchomości były wyposażone w ramach opłaty, zostaną w nie ponownie wyposażone przez Spółkę. W celu uniknięcia sytuacji, w których firma zabierze pojemnik będący własnością właściciela nieruchomości prosimy o oznakowanie własnych pojemników w taki sposób, aby możliwa była ich identyfikacja, także w przypadku, gdy zostaną one omyłkowo zabrane przez firmę.