Związek Gmin Regionu Płockiego w załączeniu przedstawia harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych gmin.

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości odbywa się:

- od godziny 6:00,
- pojemnik i worki należy wystawić do drogi publicznej (gminnej) w miejscu widocznym do odbioru /nieruchomości zamieszkałe,
- pojemnik i worki należy wystawić w miejscu widocznym do odbioru /nieruchomości niezamieszkałe.
- w dniu wyznaczonym w harmonogramie.

HARMONOGRAM DO POBRANIA>>