Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gmin: Bielsk, Brudzeń Dużybędzie realizowany przez nowego Wykonawcę tj. firmę SUEZPłocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku ul. Przemysłowa 31.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2019 r.będzie dokonywana przez firmę Remondis Sp. z o. o. Oddział w Płocku, zbiórka pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, będących własnością Spółki.

Do czasu wyposażenia Państwa nieruchomości w zamienne pojemniki, uprzejmie prosimy o gromadzenie i udostępnienie do odbioru odpadów komunalnych w workach, oznaczonych kodem kreskowym: „worek zmieszane”.
Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o oznaczenie dostarczonych pojemników kodem kreskowym: „pojemnik”.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km   pl logo CEIDG   mikroporady   baner2 szybki PIT

         pit  

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk