ZARZĄDZENIE 1/2019

Wójta Gminy Bielsk

z dnia 03 stycznia 2019 r

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r.

zarzadzenie_01_2019.pdf
 
wzor_oferty_2019.pdf