Wójt Gminy Bielsk zwraca się do Mieszkańców Bielska, Zągot oraz Cekanowa z prośbą o wypełnienie poniższych wniosków dotyczących określenia warunków przyłączenia do sieci gazu ziemnego
w Bielsku. Wypełnione wnioski pomogą nam przyśpieszyć budowę sieci na terenie Gminy Bielsk.

Poniżej wniosek w sprawie określenia warunków przyłącza gazu ziemnego.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu w grupie przyłączeniowej B podgrupy I pobierz>>

WZÓR-istniejace-przylacze-gazowe-1 pobierz>>

WZÓR-koniecznosc-budowy-nowego-przylacza-gazowego-2 pobierz>>