Wykonano 850 mb. drogi asfaltowej o szerokości 3,5 m i dwustronne pobocze po 0,25 m wraz z oznakowaniem.