Wybudowano drogę długość 850,00 m i szerokość 4,00 m z nawierzchni z kruszywa naturalnego