Punkt

Konsultacyjno – Terapeutyczny

Urząd Gminy w Bielsku, pok. 1 /parter/

dr Katarzyna Olszewska

terapeuta, doradca rodzinny, mediator, pedagog

Godziny dyżuru:

środa

7.00-9.00 i 17.00-19.00

oraz

I-sza środa m-ca

7.00-9.00 i 14.00-19.00

Spotkania przewidują w szczególności:

- pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych /terapia pedagogiczna, trening zastępowania agresji, bajkoterapia, pomoc w bieżącym przygotowaniu do zajęć lekcyjnych/;

- kształtowanie kompetencji wychowawczych;

- wsparcie w sytuacjach przemocy w rodzinie;

-wsparcie w istniejących pozostałych problemach rodzinnych /terapia małżeńska, mediacja/;

- pomoc w wychodzeniu z choroby alkoholowej;

- terapię osób w żałobie /śmierć bliskiej osoby, utrata dziecka nienarodzonego/;

- spotkania indywidualne i grupowe /w zależności od potrzeb/.

Jeśli chcesz porozmawiać, nie wiesz, co zrobić, szukasz pomocy – PRZYJDŹ! Wizyty są bezpłatne. Zapisy telefonicznie lub osobiście w godzinach podanych wyżej.

Tel. 024 26 50 103